goran radman hrt

Nadzorni odbor (NO) HRT-a na izvanrednoj je sjednici u ponedjeljak jednoglasno donio odluku o pokretanju postupka razrješenja glavnog ravnatelja Gorana Radmana zbog neprovođenja zakonite odluke Nadzornog odbora i odgovornosti za nepotpunu i neadekvatnu primjenu odredbi Zakona o HRT-u kojim je propisana obveza vođenja odvojenog unutarnjeg računovodstva na javnu i komercijalnu djelatnost.

O pokrenutom postupku razrješenja glavnog ravnatelja HRT-a, Gorana Radmana, predsjednik Nadzornog odbora Šenol Selimović obavijestit će Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora radi daljnjeg postupanja.
Nakon odluke NO HRT-a o pokretanju Radmanova razrješenja, taj će se prijedlog naći pred saborskim Odborom za informiranje, informatizaciju i medije, a onda i na plenarnoj sjednici Sabora koji, prema Zakonu o HRT-u, većinom glasova imenuje i razrješava glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.

Zamjerke na plan rada i poslovanja za 2016., sistematizaciju radnih mjesta

Za pokretanje procesa razrješenja glavnog ravnatelja HRT-a glasovalo je svih pet članova NO-a, a kao prvi razlog navodi se Radmanovo neprovođenje njihove zakonite odluke od 30. prosinca prošle godine kada je Nadzorni odbor samo uvjetno prihvatio izmijenjeni Godišnji plan rada i financijskog poslovanja HRT-a za 2016. uz obavezu glavnom ravnatelju Radmana i Ravnateljstvu HRT-a da do sredine ožujka predlože izmjene i dopune tih dokumenata, ‘potpuno usklađene sa smjernicama Nadzornog odbora’.

Osim toga, NO je raspravljao i o Radmanovu prijedlogu sistematizacije poslova i radnih mjesta na HRT-u te je u priopćenju naveo da se opći akt o plaćama na HRT ne može mijenjati odredbama drugog općeg akta HRT-a već je za to potrebno donijeti odluku o donošenju izmjena i dopuna općeg akta o plaćama, uz prethodnu suglasnost NO-a, kako je to propisano Zakonom o HRT-u.

Nadzorni odbor naveo je i da je odlučio pokrenuti postupak pred nadležnim ministarstvom radi nadzora zakonitosti novog pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mjesta na HRT-u te je dao nalog Ravnateljstvu HRT-a i Radmanu da obustavi izvršenu sistematizaciju poslova i radnih mjesta za oko 2850 zaposlenika na HRT-u.

Odluka Nadzornog odbora HRT-a o Radmanovu razrješenju uslijedila je i nakon što je NO u subotu od USKOK-a zatražio žurno poduzimanje izvida i drugih mjera radi utvrđivanja istinitosti medijskih napisa o 44 aneksa ugovora koje je navodno potpisao glavni ravnatelj Goran Radman i kojima se, kako se navodi, ‘biranim’ zaposlenicima protupravno omogućuju veće plaće i otpremnine od 600.000 do čak milijun kuna

‘ Nadzornom odboru nije poznato da je na snazi opći akt HRT-a koji bi omogućio takva prava radnicima imenovanim na mandatne pozicije te da bi omogućavanje takvih prava bilo u ovlasti glavnog ravnatelja HRT-a. Zbog svega navedenog, molimo za žurno postupanje u okviru nadležnosti USKOK-a, kako bi se utvrdilo postoji li sumnja u počinjenje kaznenog djela’, navodi se u dopisu upućenom USKOK-u koji je potpisao predsjednik Nadzornog odbora HRT-a Šenol Selimović.

Nije razdvojena javna od komercijalne djelatnosti

Kao drugi razlog za Radmanovo razrješenje, navodi se i njegovo nepoštivanje zakonskih odredbi nakon zahtjeva Agencije za elektroničke medije iz prosinca prošle godine kojim se od Nadzornog odbora traži poduzimanje mjera koje se odnose na računovodstveno odvajanja prihoda i rashoda HRT-a na javnu i komercijalnu djelatnost. Nadzorni odbor je krajem prosinca dao nalog Glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a za potpunu primjenu odgovarajućih odredbi počevši od 1. siječnja 2016. No, kako Hina saznaje, na HRT-u je tek prije dvadesetak dana donijeta odluka s potpisom Gorana Radmana o pokretanju projekta ‘osnivanje pravne osobe za obavljanje komercijalne djelatnosti HRT-a.’

Ostvarenjem tog projekta napokon bi se razdvojile javne usluge i komercijalne djelatnosti na HRT-u te bi se sustavno upravljalo prodajom oglasnog prostora, pravima, licencama i ostalim komercijalnim djelatnostima Hrvatske radiotelevizije. Tim su se projektom, između ostaloga, trebale revidirati aktivnosti i poslovni procesi Radne jedinice Prodaja HRT-a kao i ostalih komercijalnih djelatnosti unutar HRT-a, a tek naknadno bi se osnivanjem te nove pravne osobe za komercijalne djelatnosti ‘definirali odnosi s HRT-om’. Kao sponzor tog projekta koji je trebao zaživjeti 30. travnja, a ne u siječnju kao što je nalagao Nadzorni odbor, naveden je Boris Sruk, ravnatelj poslovanja HRT-a i bliski suradnik Gorana Radmana.

Nakon započetog procesa Radmanova razrješenja, a u slučaju njegova prestanka mandata glavnog ravnatelja HRT-a, Sabor će do izbora novog glavnog ravnatelja HRT-a imenovati vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, najdulje na rok od šest mjeseci. Javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a trebao bi se objaviti roku od mjesec dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a.

(Hina)