izbjeglice imigranti njemačka berlin

Ovakvih izbjeglica poput Laytha Aymana Munshidia danas je prepuna Europa. Layth Ayman Munshidi i slični bivši vojnici raznih šijitskih milicija u Iraku i Siriji sudjelovali su u najokrutnijim ubojstvima.

Oni su iskoristili masovni dolazak izbjeglica iz Sirije, pomiješali su se sa njima i ubacili u europske zemlje.

Kako će se toliki broj bivših ratnika s krvavim rukama ponašati u Europi za sada niko ne zna.

Klikni LIKE ako si protiv masovne ilegalne imigracije!

izbjeglice imigranti njemačka berlin