hos hrvatske obrambene snage hsp hrvatska stranka prava ante paradžik dobroslav paraga blaž kraljević 9. bojna

“Dragi prijatelji, naš suborac Damir Banić kandidat je za ministra branitelja i ovim putem mu dajemo punu podršku”, piše na Facebook stranici IX. bojne HOS-a “Rafael vitez Boban”.

“Damir je sa tek napunjenih 19 godina pobjegao sa služenja vojnog roka u Batajnici i pristupio HOS-u, tj. našoj IX. bojnoj HOS-a ‘Rafael vitez Boban’ koja se tada počela formirati i jačati. Sa našom postrojbom prolazi sva ratišta, a sudjelovao je i u obrani Škabrnje.

ministar branitelja hos IX. bojne HOS-a "Rafael vitez Boban"1992. god. biva teško ranjen i ostaje bez lijeve noge. Nakon kratkog liječenja, već 1993. god., vraća se na bojište, točnije u operativu HOS-a. 1996. god. umirovljen sa činom Satnika. Poslije rata upisuje Ekonomski fakultet u Splitu i dobija titulu struč.spec.oec.

Danas je jedan od najaktivnijih članova naše udruge i pomaže u organizaciji svih naših projekata.

U braku je i ponosni je otac dviju kćeri. Politički i poslovno neokaljan, ugledni intelektualac poštovan među braniteljskom populacijom te dokazani borac za ‘malog čovjeka’.

Mislimo da je o njegovom patriotizmu i ljubavi prema Hrvatskoj suvišno pisati, odnosno suvišno je pisati o patriotizmu bilo kojeg pripadnika HOS-a”, piše na Facebook stranici IX. bojne HOS-a “Rafael vitez Boban”.

Izvor: Sloboda.hr