Kampor – polje sjecanja 011011

mate kapović hčsp josip miljak fašist bleiburg

Rab, 011011

Kampor – polje sjecanja program je okruglih stolova i konferencija koji se u tri dana odvija na otoku Rabu u hotelu Padova. Odrzano je pet okruglih stolova na kojima su sudjelovali mnogobrojni strucnjaci i intelektualci. Najposjeceniji okrugli stoj bio je na temu Akademija demokracije. Moderator rasprave je mr.sc. Vanja Sersic.

Sudionici okruglog stola bili su bivsi Predsjednik Stjepan Mesic, Milan Kucan, dr.sc. don Ivan Grubisic, dr.sc. Damir Grubisa, dr.sc. Mate Kapovic.

Na fotografiji: dr. sc. Mate Kapovic

Foto: Goran Novotny / CROPIX