unija plaća, generacija obnove, jobbik, frano čirko, marton gyongyosi

U petak 22. rujna 2017. u 14:30 sati u dvorani „Academia 2“ Hotela Palace u Zagrebu (Trg J. J. Strossmayera 10) održat će se predstavljanje Europske građanske inicijative „Unija plaća“ (eng. „Wage Union“). Inicijativu će predstaviti voditelj inicijative Márton Gyöngyösi, međunarodni tajnik i parlamentarni zastupnik mađarske stranke Jobbik, te Frano Čirko, predsjednik Generacije obnove.

Europska građanska inicijativa „Unija plaća“ pod sloganom „Jednake plaće za jednaki rad“ pokreće kampanju za uklanjanje ekonomskih nejednakosti između zapadnoeuropskih i zemalja srednjo-istočne Europe. Inicijativa je utemeljena na međunarodnoj konferenciji u Budimpešti u ožujku ove godine na kojoj su sudjelovali predstavnici političkih stranaka, sindikata i nevladinih organizacija iz 8 zemalja, a u svibnju je registrirana od strane Europske komisije. Cilj inicijative je u razdoblju od godinu dana prikupiti milijun potpisa građana EU, nakon čega su institucije EU obvezne pokrenuti raspravu o pitanju nejednakosti plaća na kontinentu.

Na konferenciji će biti predstavljena osnovna načela inicijative i plan kampanje koju će u Hrvatskoj voditi mlada politička stranka Generacija obnove (GO).

Iz Generacije obnove su pozvali medije da popratite ovu konferenciju, kao i sve zainteresirane da slobodno prisustvuju konferenciji.

Više informacija može se dobiti na službenim mrežnim stranicama inicijative www.unijaplaca.eu i www.wageunion.eu.