Fotoreporter 24sata Željko Hladika obišao je lokacije s dramatičnih ratnih fotografija razrušenog i spaljenog Vukovara i snimio identične kadrove 25 godina kasnije…

Ulica Josipa Jurja Strossmayera u centru Vukovara je razrušena. I u njoj ima kuća koje više ne postoje, a jedna od njih je i ova privatna kuća koja je 1991. godine izgorjela do temelja. Pripadala je jednom vukovarskom obrtniku koji je u prizemlju imao poslovni prostor. Na mjestu gdje je stajala danas je samo prazno zemljište.

Za usporedbu fotografija pomaknite klizač na slikama.

Zgrada obrtničkog doma promijenila vizuru grada

Frankopanska ulica, glavna cesta u Vukovaru, u samom centru grada. Uređena bijela zgrada je dječji dispanzer, a u pozadini velika žuta zgrada s balkonima je zgrada Obrtničkog doma. Nekad je bila visoka i imala balkone, a danas izgleda drugačije i niska je te je posve promijenila vizuru ovoga dijela grada.

Zgrade sa svodovima zadržale su prijeratnu vizuru

Svodovi po kojima je poznat secesijski Vukovar prepoznatljivi su i u ratu i u miru. Zgrade sa svodovima u Ulici Franje Tuđmana su spomenici kulture 1. kategorije, pa su morali biti obnovljeni upravo onako kako su izgledali i prije opsade grada 1991. godine.

Granate preživjele samo dvokatnica i stup za oglase

Mali Trg hrvatskih branitelja u širem centru grada izgubio je svoju vizuru iz 1991. godine jer su tijekom srbočetničke agresije uništene sve kuće u nizu, osim ove s dva svoda u prizemlju. To je privatna kuća u sklopu koje je danas poslovni prostor. Na dijelu gdje je nekad bio red kuća danas je livada. Stup za oglase je preživio.

Iz pepela nikli ugostiteljski objekti i mali obrti

Ulica Franje Tuđmana u samom centru grada. Iako je čitava ulica bila potpuno razrušena, danas su u prizemljima obnovljenih kuća smješteni ugostiteljski objekti, mali obrtnici, ali i privatne te gradske tvrtke.

Franjevci su do samog kraja bili uz svoje sugrađane

Crkva sv. Filipa i Jakova, u sklopu koje je i franjevački samostan, bila je najstariji očuvani barokni spomenik i najstarija vukovarska građevina. I kad je početkom rujna 1991. godine Vukovar ostao u okruženju, franjevci su ostali s vukovarskim pukom te im svojom nazočnošću davali potporu i blagoslov. Tijekom Domovinskog rata crkva je srušena i franjevci prognani. Kompleks je danas obnovljen, a donaciju je dala Zagrebačka županija.


Izvor: 24 sata