Pas-koji-jede

U Turskoj se pojavio uređaj koji hrani pse lutalice kada u njega ubacite plastični otpad namenjen recikliranju. Naime, jedna turska kompanija napravila je fantastičan izum koji pomaže očuvanju životne sredine, a ujedno hrani i ulične pse.

Izum je uređaj koji izbacuje hranu psima lutalicama kada u njega ubacite plastični otpad.

Na ovaj način građani su motivirani da recikliraju smeće, umjesto da ga bacaju po ulicama ili da ga odlažu na neodgovarajući način, a pri tome i ulični psi imaju koristi.

Autor: Sloboda.hr