Vesna Pusiæ sastala se s povjerenikom Europske komisije za humanhumanitarnu pomoæ i upravljanje kriznim stanjima Hristosom Stilianidesom

vesna pusić un