zzIstaknuto2

Rusija alter-globalizam

Perspektive ruskog alter-globalizma

  U različitim geopolitičkim promišljanjima, Ruska Federacija se često postavlja kao vodeći, ili bar jedan od vodećih geopolitičkih suparnika SAD-u. Zem...