Mons. Želimir PuljiæZadarski Nadbiskup – Press – Božièna èestitka 19.12.2012.

Mons. Želimir Puljić
Zadarski Nadbiskup – Press – Božična čestitka 19.12.2012.